ONZE EXPERTISE

Door onze jarenlange ervaring heeft ARKALIS een unieke expertise opgebouwd in een veelheid aan rechtsdomeinen. In combinatie met onze no-nonsense aanpak maakt dit ons een betrouwbare partner in law. 

Enkele voorbeelden van onze vakgebieden:

Ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht is onontbeerlijk voor onze deelname aan het economisch verkeer, hetzij als ondernemer, hetzij als consument.

Bouw- en vastgoedrecht

Wanneer men te maken krijgt met bouwwerken of andere facetten verbonden aan een onroerend goed, schuilt het gevaar vaak in een klein hoekje.

Contractenrecht

Een correct opgestelde overeenkomst kan heel wat problemen voorkomen. Goede afspraken maken immers goede vrienden.

Sociaal recht

Ongeacht in welke hoedanigheid u te maken krijgt met het sociaal recht, wij maken u graag wegwijs in deze steeds complexer wordende rechtstak.


Huurrecht

Het huurrecht kent vele gezichten. Naast de verschillende huurregimes, dient men rekening te houden met een toenemende regionalisering van de materie.


Strafrecht en verkeersrecht

Bent u slachtoffer of verdachte van een misdrijf, dan is gepaste juridische bijstand onontbeerlijk in het strafrechtelijke kluwen.Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht

Een ongeval is snel gebeurd. Hoe en door wie de geleden schade kan worden geremedieerd, beantwoordt het verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht.


Intellectueel eigendomsrecht

Intellectuele creaties ( zoals een uitvinding, computerprogramma, ...) verdienen een optimale bescherming. Op elk van hen zijn immers specifieke regels van toepassing.

Personen- en familierecht

Grensoverschrijdende huwelijken, nieuw samengestelde gezinnen, echtscheidingen, … bij cruciale levensfases wordt men meestal geconfronteerd met het personen- en familierecht.