Onze Aanpak


Diepgaande polyvalente knowhow

Dankzij onze decennialange in-house ervaring in uiteenlopende rechtsdomeinen, kan ons multidisciplinair team u optimaal bijstaan bij de meest diverse kwesties en dit tijdens alle fases van een juridisch project. 

Hiertoe behoren onder meer het geven van onderbouwd advies, ondersteuning bij de concretisering van de aangeboden raadgeving, eenduidige communicatie en onderhandelingen met alle betrokken partijen en tussenpersonen, vertegenwoordiging bij gerechtelijke procedures, de initiatie en opvolging van bewarende en uitvoerende maatregelen zowel vóór, tijdens als na gerechtelijke procedures, etc.

Meertalige persoonlijke communicatie

Naast ons uitgebreid binnenlands cliëntenbestand vertegenwoordigen we ook heel wat internationale particulieren en bedrijven. 

Onze medewerkers beschikken allen over een excellente talenkennis (Nederlands, Frans, Duits en Engels) zodat we u, alsook de andere partijen, steeds in de respectievelijke moedertaal kunnen benaderen.

We hebben daarenboven reeds talrijke projecten in o.a. Duitsland, Zwitserland, Liechtenstein, Frankrijk en Nederland tot een succesvol einde weten te brengen. 

Specialisatie in de kmo-sector

We zijn vertrouwd met de specifieke noden en behoeften van kmo’s, zelfstandigen en vrije beroepen en we verwierven door de jaren heen een grote affiniteit met de sector. 

Wanneer we complexe juridische problemen benaderen en uiteenzetten, hanteren we een helder taalgebruik met de gangbare terminologie.

Continue feedback

U blijft te allen tijde op de hoogte over de meest recente ontwikkelingen in uw dossier. Wij informeren u steeds over alle communicatie met andere partijen, rechtbanken of tussenpersonen en overlopen in nauw overleg met u alle potentiële pistes en onze aanbevelingen in de te volgen strategie.

Transparante facturering

Vanaf de aanvang van onze samenwerking maken we steevast duidelijke afspraken over de honoraria of erelonen. We dragen resultaatgerichtheid hoog in het vaandel, maar respecteren tijdens de afwikkeling van uw dossier de vooropgestelde overeenkomst. 

Op geregelde tijdstippen stellen we u op de hoogte over de reeds geleverde prestaties om eventuele verrassingen achteraf te vermijden.

Onberispelijke reputatie

Sinds de intrede van meester Marc Schoofs aan de balie in 1991 en de oprichting van zijn eigen advocatenkantoor in 1998, hebben hijzelf en ons trouw team een respectabele en duurzame status opgebouwd binnen het advocatenlandschap. 

Onze naam wordt gelinkt aan een vlotte reactiviteit en een uitgesproken no-nonsensebeleid. Daarenboven appreciëren onze cliënten dat we de voorkeur geven aan een realistisch en evenwichtig akkoord boven ellenlange en dure gerechtelijke procedures. 

Uiteraard luisteren we hierbij aandachtig naar uw individuele wensen.