op 20 apr 2021

Sinds enkele maanden vestigen de media de aandacht op de schrijnende situatie waarin verhuurders en (handels)huurders zich al meer dan een jaar bevinden. De COVID-19-pandemie treft als economische crisis vooral handelaars en ondernemingen die als gevolg hiervan noodgedwongen de deuren moeten sluiten.  

Hoewel Frankrijk al snel een systeem ontwikkelde waarbij verhuurders fiscaal gestimuleerd werden om hun lijdende (handels)huurders te ontlasten, bleef dergelijke aanmoediging in België uit. Is er nog hoop dat deze moeilijkheden overwonnen kunnen worden en dat de overblijvende ondernemingen in moeilijkheden niet hetzelfde lot moeten ondergaan? 


Een gloednieuwe wet?

Met de Wet van 2 april 2021 heeft onze wetgever alleszins een reddingsboei willen gooien naar deze ondernemingen door een aantal nieuwe steunmaatregelen te ontwikkelen (en enkele reeds bestaande steunmaatregelen te verlengen).

Van al deze verschillende maatregelen, trekt er één in het bijzonder onze aandacht, met name het toestaan van een belastingvermindering en een belastingkrediet in het voordeel van verhuurders die verhuren aan huurders, bedrijven en ondernemingen in moeilijkheden en die de huurprijs en de huurvoordelen kwijtschelden.(1)


Wat betekent dit in concreto? Wat moet ik doen indien ik ook van deze maatregel wil genieten?

Bij wijze van samenvatting moeten volgende voorwaarden voldaan zijn om van deze maatregel te kunnen genieten:

 • De verhuurder moet zijn onroerend goed, dat in België gebouwd en gelegen is, verhuren aan een onderneming (een zelfstandige in hoofdberoep, een kleine onderneming of een vennootschap) die verplicht heeft moeten sluiten als gevolg van de COVID-19-pandemie;
 • De verhuurder moet de huurprijs en de huurvoordelen van het voor de ondernemings-activiteit aangewende gedeelte van dat onroerend goed vrijwillig en definitief geheel of gedeeltelijk (min. 40% van de huurprijs en de huurvoordelen) kwijtschelden voor de maanden maart, april of mei 2021 of voor meerdere van deze maanden;
 • Deze kwijtschelding moet worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst die uiterlijk op 15 juli 2021 aan de belastingautoriteiten overgemaakt moet worden.

Bovendien verschilt het belastingvoordeel naargelang de verhuurder een natuurlijke persoon dan wel een vennootschap is:

 • Voor de verhuurder-natuurlijke persoon gaat het om een belastingvermindering van 30% van het in aanmerking te nemen bedrag van de huurprijs en de huurvoordelen die zijn kwijtgescholden;
 • Voor de verhuurder-vennootschap gaat het om een niet-aftrekbaar belastingkrediet van 30% van het in aanmerking te nemen bedrag van de kwijtgescholden huurprijs en huurvoordelen.


Goede of slechte innovatie

Opgelet, ook al lijkt de maatregel op het eerste zicht eenvoudig, dient er toch rekening gehouden te worden met:

 • verschillende cumulatieve voorwaarden waaraan zowel de verhuurder als de huurder moeten voldoen;
 • enkele uitzonderingen ten aanzien van de huurder;
 • bepaalde grenzen die niet overschreden mogen worden, namelijk het bedrag van de huurprijs en de huurvoordelen dat kwijtgescholden wordt en dat aanleiding kan geven tot de belastingvermindering, mag niet hoger zijn dan:
  • 5.000,00 EUR per maand per huurovereenkomst
  • 45.000,00 EUR per belastingplichtige-verhuurder.

Bijgevolg is het dan ook eerder waarschijnlijk dat deze maatregel in de praktijk weinig toepassing zal vinden.

 


Heeft u vragen over deze bijdrage en/of andere aspecten van de handelshuurovereenkomst?

Aarzel dan niet om ons te contacteren.


Karin SCHÜHLE, Steve PARYS en Mandy Engie VLAMINCK 

Arkalis – Partners in Law

(1) De maatregel bedoeld in artikel 13 – 15 Wet van 2 april 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, BS 13 april 2021.