op 12 mrt 2021

Anno 2021 kent iedereen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), beter bekend bij het bredere publiek als de GDPR. Ook onze telecomoperatoren hebben zich uiteraard naar deze regelgeving te schikken, doch werd Proximus recentelijk wél gesanctioneerd door de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) en Telenet niet wegens inbreuken op de GDPR.

Wat was er aan de hand?

Een klant van Telenet wou zich beroepen op zijn ‘Opt-Out’ recht, i.e. zijn recht van bezwaar. De Geschillenkamer van de GBA oordeelde dat het voor klanten van Telenet te moeilijk was om zich uit te schrijven van de lijst die gebruikt werd voor directe marketing.

De informatieverstrekking van Telenet was te complex, te onduidelijk en te moeilijk te begrijpen voor hun klanten. De Inspectiedienst van de GBA noemt de informatiearchitectuur op de website van Telenet zelfs een doolhof.

Dit is duidelijk in strijd met artikel 12 van de AVG dat stelt dat de verwerkingsverantwoordelijke (i.c. Telenet) passende maatregelen moet nemen zodat de informatie in verband met hun gegevensverwerking op een toegankelijke en begrijpelijke manier beschikbaar kan worden gemaakt ten aanzien van hun klanten. Overweging 39 van de AVG verduidelijkt dat dit ervoor moet zorgen dat betrokkenen op die manier hun rechten kunnen uitoefenen.

Wat zijn de gevolgen van deze beslissing?

De Geschillenkamer van de GBA heeft deze beslissing genomen om bijkomende duidelijkheid te verschaffen over de betekenis van de transparantievereisten uit de AVG voor aanbieders van diensten aan natuurlijke personen. De telecomsector is sinds 2020 expliciet aangeduid als prioritaire sector wanneer de gegevens van personen in het spel komen. Deze sector heeft dan ook een voorbeeldfunctie net omdat het verwerken van persoonsgegevens een kernactiviteit uitmaakt.

Ondanks de vastgestelde inbreuk besloot de GBA, Telenet evenwel enkel een berisping op te leggen . De GBA overwoog daarbij dat Telenet zich bijzonder bereidwillig had opgesteld ten aanzien van het door de GBA ingestelde onderzoek én ook snel had gehandeld om de inbreuk met betrekking tot de uitoefening van het recht van bezwaar weg te werken. Deze door Telenet aan de dag gelegde bereidwilligheid resulteerde zelfs in een buitenvervolgingstelling voor wat betreft de andere inbreuken (o.a. een gebrek aan transparantie) die haar verweten werden.

Waarom dan wel een boete voor Proximus?

De andere telecomgrootmacht, met name Proximus, werd inmiddels wél al enkele keren gesanctioneerd door de GBA wegens inbreuken op de GDPR (waaronder boetes van 20.000 en 50.000 euro).

Waren de inbreuken die begaan werden door Proximus dan ernstiger?

Hoewel het in het geval van Proximus om andere inbreuken ging (i.c. het aanstellen van een niet-toelaatbare DPO en het niet inwilligen van het verzoek van een dame om haar naam niet in telefoongidsen te plaatsen), dient er bovenal aan herinnerd te worden dat beide bedrijven wegens de aard van hun activiteiten een ‘voorbeeldfunctie’ dienen te vervullen wanneer het op de verwerking van persoonsgegevens aankomt.

Het kan dan ook verwondering wekken dat het niet vervullen van deze voorbeeldfunctie in het ene geval wel leidt tot het opleggen van boetes en in het andere geval niet.

De verklaring hiervoor valt allicht te vinden in het feit dat Telenet zich inschikkelijker en responsiever had opgesteld ten aanzien van het door de GBA gevoerde onderzoek en zodoende een grotere blijk gaf van haar ‘voorbeeldfunctie’ beter te willen opnemen.

Welke lessen kan u hier uit leren?

Op basis van de hierboven besproken toepassingsgevallen kan duidelijk gesteld worden dat het niet enkel belangrijk is om de beginselen van de GDPR daadwerkelijk toe te passen, maar het evenzeer belangrijk is om de nodige bereidwilligheid aan de dag te leggen om snel en efficiënt een eventuele inbreuk weg te werken.

Het zou je zomaar even enkele duizenden euro’s kunnen besparen als je de GBA over de vloer krijgt.

 

Wilt u weten of uw onderneming haar gegevensverwerking in overeenstemming is met de GDPR?

Neem dan contact met ons op.

Steve Parys – Jan-Pieter Vossen

 


Klik hier voor de uitspraak van de GBA.