op 20 mrt 2020

Ondernemingen die werknemers tewerkstellen in cruciale sectoren of essentiële diensten leveren (zoals opgenomen in de bijlage van het Ministerieel Besluit van 18 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken) kunnen in principe de deuren niet sluiten omwille van de huidige situatie en dienen bijgevolg de regels inzake ‘sociale distancing’ in de mate van het mogelijke in acht te nemen. In een enge interpretatie zou dit betekenen dat deze ondernemingen geen beroep kunnen doen op de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Deze interpretatie dient enigszins te worden genuanceerd.

Overmacht veronderstelt een plotse, onvoorzienbare gebeurtenis, onafhankelijk van de wil van de partijen, die de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk volledig onmogelijk maakt.

In bepaalde situaties, ook wanneer het gaat om een onderneming die een essentiële dienst levert of mensen tewerkstelt in een cruciale sector, kan het coronavirus alsnog tot een erkenning van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht leiden. Zo is het mogelijk dat een Belgische onderneming, opgenomen op de lijst van ondernemingen die essentiële diensten leveren, getroffen wordt door de gevolgen van het coronavirus. Dit omdat een toeleverancier uit een getroffen regio in de onmogelijkheid is te voorzien in de aanlevering van bepaalde grondstoffen waardoor de productie komt stil te vallen en het personeel niet meer kan tewerkgesteld worden. Men denke hier bijvoorbeeld aan  een farmaceutisch bedrijf.

Aldus kunnen ondernemingen die mensen tewerkstellen in cruciale sectoren of ondernemingen die essentiële diensten leveren desgevallend toch beroep doen op het stelsel van de tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht. De RVA heeft ons kantoor reeds bevestigd dat de situatie steeds in concreto zal worden beoordeeld, gelet op de snelheid waarmee de instructies dagelijks worden aangepast ingevolge de nieuwe ontwikkelingen.

De meest recente instructies, kunt u steeds hier (1) raadplegen.

ARKALIS Advocaten


Actueel tot 20 maart 2020


(1) https://www.rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-ten-gevolge-van-het-uitbreken-van-het-coronavirus-covid-19-china-en-andere-landen-getroffen-door-de-ziekte.