Door Klaas
op 03 dec 2020

Algemeen

Vergeet het niet! U heeft nog tot 31 december 2020 om een subsidieaanvraag in te dienen in het kader van het nieuw Vlaams beschermingsmechanisme.

Ondernemingen die als gevolg van deze verstrengde maatregelen[1] een omzetdaling van minstens 60% in de periode van 1 oktober tot en met 15 oktober 2020 of in de periode van 19 oktober tot en met 15 november 2020 hebben geleden, kunnen immers een premie aanvragen bij het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO). U leest het goed, de onderneming heeft zelf de keuze om een aanvraag in te dienen voor :

  • Ofwel de periode van 1 oktober 2020 tot 15 november 2020;
  • Ofwel de periode van 19 oktober 2020 tot 15 november 2020.

In bepaalde gevallen moet er geen omzetdaling worden aangetoond

In bepaalde gevallen moet een onderneming de omzetdaling niet aantonen. Dit geldt voor cafés en restaurants die verplicht werden gesloten vanaf 19 oktober 2020, evenals andere ondernemingen die verplicht werden gesloten vanaf 23 oktober 2020, indien ze ervoor kiezen een aanvraag in te dienen  voor de periode van 19 oktober 2020 tot 15 november 2020.

Opgelet! In het geval dat een onderneming in de periode van 19 oktober tot en met 15 november 50% of meer van zijn omzet uit afhaalactiviteiten haalde, dan moet de onderneming wel een omzetdaling van minstens 60% aantonen.

Wordt er toch geopteerd om de aanvraag in te dienen voor de periode vanaf 1 oktober 2020 tot 15 november 2020, zal de omzetdaling wel steeds moeten worden aangetoond.  

Het bedrag van de steun

De steun bedraagt 10% van de omzet (excl. btw) tijdens dezelfde periode in 2019. Voor zelfstandigen in bijberoep bedraagt de steun 5%. Voor ondernemingen die nog niet waren gestart in 2019, wordt de verwachte omzet in het financieel plan vergeleken met de omzetdaling.

De maximale steun bedraagt:

  • Voor de periode van 1 oktober tot en met 15 november 2020:

€ 11.250 voor ondernemingen met een RSZ-tewerkstelling tot en met 9 werknemers;

€ 22.500 voor ondernemingen vanaf 10 tot 49 werknemers;

€ 60.000 voor ondernemingen met 50 werknemers of meer.

  • Voor de periode 19 oktober tot en met 15 november 2020:

€ 7.500 voor ondernemingen met een RSZ-tewerkstelling tot en met 9 werknemers;

€ 15.000 voor ondernemingen vanaf 10 tot 49 werknemers;

€ 40.000 voor ondernemingen met 50 werknemers of meer.

 De aanvraag

Bij de aanvraag van deze steun dient de onderneming de link te leggen tussen de na te leven maatregelen en de gevolgen hiervan op haar activiteit. Dit betekent dat zij de exploitatiebeperkingen dient te motiveren. Zij dient dus bij de aanvraag te vermelden over welke coronamaatregel vanaf 6 oktober het gaat en hoe deze maatregel de normale bedrijfsuitoefening heeft moeilijk gemaakt. Wederom wordt  hieromtrent een uitzondering gemaakt voor de ondernemingen die verplicht moesten sluiten, aangezien zij de exploitatiebeperking niet moeten motiveren.

De aanvraag moet via de website van VLAIO worden ingediend uiterlijk op 31 december 2020 om 15 uur.

Voor verdere informatie verwijzen wij graag naar www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/nieuw-vlaams-beschermingsmechanisme .


Heeft u omtrent deze bijdrage verdere vragen? Aarzel dan niet om ons te contacteren.

Arkalis – Partners in law

Actueel tot 3 december 2020[1] De verplichte sluiting van cafés, restaurants, nachtwinkels, alsook het verbod op rommelmarkten, brocantes en kleine kerstmarkten. Zie https://www.info-coronavirus.be/nl/news/occ-06-10/ en https://www.info-coronavirus.be/nl/news/occ1610/ .