op 02 apr 2021

De nieuwe registratieplicht van de werkgever in het kader van telewerk lijkt een zoveelste sage van onduidelijkheid te worden.

Waarover gaat het ?

Als werkgever moet u maandelijks, via het elektronische registratiesysteem dat door de Rijksdienst Sociale Zekerheid ter beschikking wordt gesteld op de portaalsite van de sociale zekerheid, het totale aantal werknemers in het bedrijf per vestigingseenheid en het aantal werknemers dat een functie uitoefent die onmogelijk kan worden volbracht via tele-thuiswerk registreren. Deze aangifte heeft betrekking op het aantal werknemers op de eerste werkdag van de maand en moet uiterlijk worden ingediend op de zesde kalenderdag van de maand.[1]

Kernwoord: werknemers.

Waar knelt het schoentje?

De FOD SOCIALE ZEKERHEID geeft een eigen invulling aan het begrip “werknemer” en spreekt in haar toelichting bij het registratiesysteem zelfs over “personen werkzaam bij de onderneming”. Hierdoor wordt de kring van personen die zouden moeten worden aangegeven, gevoelig uitgebreid en dit zonder dat daarvoor een regelgevende grondslag bestaat. Zo moeten volgens de FOD ook personen die op zelfstandige basis structureel aanwezig zijn worden aangegeven, zoals bijvoorbeeld consultants.

Conclusie

Op basis van het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 moeten enkel werknemers worden aangegeven. Dit blijkt niet enkel uit de letterlijke tekst van artikel 2, §1, laatste lid Ministerieel Besluit zelf, maar ook uit het feit dat verder in het Ministerieel Besluit een onderscheid wordt gemaakt tussen “werknemers” en “zelfstandigen”.

Hetgeen voorafgaat is een loutere weergave van onze interpretatie van de teksten. Wij kunnen uiteraard niet garanderen dat de sociale inspectie er dezelfde mening zal op nahouden. Bijgevolg is het mogelijk dat de sociale inspectie toch van mening zal zijn dat personen die op zelfstandige basis structureel aanwezig zijn, moeten worden aangegeven.

Heeft u nog vragen omtrent dit artikel? Aarzel dan niet ons te contacteren.

ARKALIS(1) Artikel 2, §1, laatste lid van het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.